سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی جامعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده مهندسی کامپی
کریم فائز – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

یکی از مهمترین چالش های موجود در شبکه های حسگر بی سیم، بحث محدودیت انرژی است. بنابراین راهکارهایی برای حل این مساله و افزایش طول عمر شبکه باید در نظر گرفته شود. یکی از مهمترین راهکارها، در نظر گرفتن شبکه بصورت سلسله مراتبی و خوشه بندی شبکه است. در مورد خوشه بندی نیز انتخاب سرخوشه و تعداد آن ها بصورت بهینه از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، با در نظر گرفتن موارد فوق، یک الگوریم خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ممتیک برای شبکه های حسگر بی سیم ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی بوسیله شبیه سازی های متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی است.