سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل جمشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی
حبیب آل ابراهیم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی
بهنام خوش اندام – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

مدل حفره تصادفی یکی از مهمترین مدلهای واکنشهای سیال – جامد شامل توزیع اندازه حفره ها است . این مدل مقاومت لالایه محصول ونیز تغییرات ساختمانی ضمن واکنش را درنظر می گیرد . مدل حفره تصادفی دو سری معادلالات دیفرانسیل جزئی غیر خطی کوپل شده بدست میدهد . این معادلالات دیفرانسیل باید از روشهای آنالیز عددی با محاسبات طولالانی حل شوند . دراین مقاله یک روش حل جدید بر معادلالات دیفرانسیل مدل حفره تصادفی شبه پایدار و نیز ناپایدار اعمال شده است . این رو ش جدید معادلالات ریاضی ساده ای جهت محاسبات تقریبی و پیش بینی سریع منحنی درصد تبدیل _ زمان ارائه مینماید . نتایج این روش جدید با نتایج روش آنالیز عددی مقایسه شده و دقت خوبی نشان داده است . بعلالاوه این روش جدید نسبت به روش عددی حجم محدود دقیق تر و نیز سریع تر بوده است . بنابراین روش جدید این مقاله میتواند برای تعیین پارامترهای سینتیکی از نتایج تجربی بکار گرفته شود