سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره سوزنچی کاشانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مادراین مقاله یک روش چین زدن Folding برای بهبود رمزنگاری کیاتیک نوع باپتیستاارایه کرده ایم که قابلیت بکارگرفته شدن در سایر الگوریتمهایاین گونه رمزنگاری را نیز داراست هدف از توسعه این روش پوشش برخی از نقاط ضعف الگوریتم کلاسیک باپتیستا بوده است در روش باپتیستا برای استخراج دنباله مقادیر مورد استفاده دررمزنگاری هنگام تکرار نگاشت لوجستیک از یک جدول تناظر ثابت بهره گرفته می شود که این امر امکان بازسازی جدول مذکور و تضعیف سیستم رمز را درهنگام حملات مختلف ایجاد می نماید در روش پیشنهادی ما به جای جدول تناظر با استفاده از تابع باقیمانده ضریبی از نسبت دو مقدار متوالی تولید شده توسط کیاس چین زده می شود. به گونه ای که مقدار حاصل در بازه کدهای ورودی قرار گیرد سایر مراحل رمزنگاری در روش ما از لحاظ جستجو و یافتن کدها روندی مشابه الگوریتم با پتیستا دارد بررسی ها نشان میدهد که انعطاف پذیری و سهولت اجرای الگوریتم جدید به مراتب نسبت به الگوریتمهای مشابه افزایش یافته است. ضمن اینکه علاوه بر افزایش طول تاثیر گذاری کلیدنیز درامنیت رمز حاصل بیشتر می گردد.