سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سلیمانی امیری – شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران
اکبر زارع کابدول – شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

چکیده:

در این مقاله نحوه مدل سازی عناصر مختلف پست GIS بررسی شده و برای مدل سازی شین و محفظه GIS ، روش جدیدی موسوم به روش کابل با محفظه لوله ای ارائه گردیده است که اشکالات و نقایص روش معمول یعنی روش خط با پارامترهای گسترده را مرتفع می سازد. پست GIS،۱۳۲ کیلوولتی اروند کنار، توسط روش کابل با محفظه لوله ای مدل سازی گردید. یکی از مزیت های روش کابل با محفظه لوله ای نسبت به روش معمول این است که با استفاده از این روش، می توان ولتاژ گذرای محفظه را در همه نقاط پست محاسبه و بررسی کرد . برای پست مذکور، ولتاژ گذرای محفظه و بیشینه دامنه آن، در نقاط مختلف و برای آرایش های متفاوت کلیدزنی سکسیونرها محاسبه شده است . همچنین، روش های کاهش دامنه ولتاژ گذرای محفظه مورد بررسی قرار گرفته است.