سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن شاکری – گروه فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فاطمه تقویان –
فاطمه بهبودی –

چکیده:

با رشد نمایی دسترس پذیری اطلاعات تکنیکهای بازیابی اطلاعات اهمیت زیادی یافته است و دراین میان خلاصه سازی خودکارمتون با کمک بهکاربر در درک نکات برجسته متن درزمان کوتاه تر مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله یکروش جدید خلاصه سازی متن برای زبان فارسی معرفی می شود الگوریتم پیشنهادی خلاصه از نوع گزینشی تولید می کند و برای این منظور با استخراج یک بردار ویژگی هشت بعدی برای هر جمله و با درنظر گرفتن وزن مناسب برای هر ویژگی مناسب ترین جمله ها را برای خلاصه انتخاب می کند از جمله این ویژگی ها می توان به کلمات کلیدی مثبت و منفی موقعیت جمله درمتن و مشابهت جمله با عنوان اشاره کرد. آزمایشها نشان میدهد که دقت الگوریتم پیشنهادی براساس معیارهای مطرح مخصوصا در تولید خلاصه های کوتاه بهتر از روشهای موجود است