سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز علیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکاترونیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علی برومندنیا – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو یکی از مهمترین زمینه های کاربرد تکنیکهای کامپیوتری در سیتستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد. روشهای موجود مکان یابی پلاک، در شرایط بلر بودن تصویر خودرو، بدلیل حساس بودن به کیفیت تصویر کارایی خوبی ندارند. سیستم ارائه شده جهت بهبود تصاویر پلاک تار شده برای مرحله مکان یابی به کار برده می شود. الگوریتم ارائه شده با استفاده تکنیکهای سوپر رزولولشن مبتنی بر نمایش اسپارس با استفاده از الگوریتم ژنتیک، تصویر تار را بر اساس داده آموزشی بهبود می دهد. در این مقاله جهت حل مسئله بهینه سازی در نمایش اسپارس یک روش ترکیبی با استفاده از ترکیب دو روش نمایش اسپارس و الگوریتم ژنتیک ارائه گردید. نتایج آزمایشی کارایی الگوریتم پیشنهادی را بخوبی نشان می دهد.