سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم عاشوری – گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فنی، دانشگاه تهران
کارو لوکس – گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، با الهام از سیاستهای بازار و فاکتورهای مطرح در مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار،از طریق شخصیت بخشی فازی به عاملهای یک سیستم چند عامله به عنوان سرمایه گذاران بازار، روشی برای تقسیم بهینه وظایف بین عاملها پیشنهاد شده است. این طرح با مدیریت تعداد و ارزش سهام واگذار شده به عاملها و بررسیهای "پیش سرمایه گذاری" مطرح در ارزیابی طرحهای اقتصادی، با هدف قرادادن سود فردی در راستای سود جمعی، راهکاری اقتصادی برای رسیدن به بیشترین سود در یک سیستم فازی چند عامله مطرح میکند