سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم باقری – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه علمی کاربردی شرکت زغالسنگ
سیدحسن خوشرو – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیر کبی
محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا ابراهیمی پور – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن

چکیده:

هدف از انفجار در معادن روباز، خردایش توده سنگ به ابعاد بهینه می باشد. بنابراین در همه طراحی ها باید هدف اصل حفظ ابعاد بهینه و هدف دوم، کنترل نتایج نامطلوب انفجار تا حد مجاز و بهینه باشد. در این مطالعه به منظور طراحی الگوی حفاری و افنجار بهینه در معدن شماره ۱ سنگ آهن گل گهر، به ابعاد خردایش حاصل از انفجار توجه ویژه ای شده و با تعیین ا بعاد خردایش پس از انفجار کانسنگ آهن در این معدن، م دل خردایش کاز- رم برای شرایط معدن اصلاح شده است. جهت تعیین ابعاد خردایش از روش آنالیز تصویری و به وسیله نرم افزار GoldSize و برای اصلاح مدل خردایش کاز- رم، از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. این مدل اصلاح شده از قابلیت پی بینی متوسط ابعاد خردایش، می تواند به عنوان معیاری جهت طراحی الگوی حفاری و انفجار باشد. با اصلاح مدل خردایش کاز- رم و تعیین متوسط ابعاد خردایش بهینه، می توان خرج ویژه و بارسنگ بهینه را محاسبه کرد. با استفاده از این روش و با در نظر گرفتن شرایط فعلی معدن، خرج ویژه بهینه (۰/۹۱kg/m(3، بارسنگ ۵/۵ متر و فاصله ردیفی بین چال ها ۶/۹ متر تعین گردید.