سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی تشکری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار
قربان خردمندیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دراینمقاله یک روش جدید خوشه بندی معرفی شده است که از الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی که برای حل مسئله مینیمم سازی هزینه جریان بکار می روند استفاده می کند درواقع با حل مساله مینیمم هزینه شار Minimum cost flow برای گراف کامل متشکل از داده ها درختی حاصل خواهد شد که در آن مسیر بین هر دو نود مینیمم خواهد بود و به عنوان معیاری برای تشخیص نزدیکی داده های مشابه به منظور هم خوشه قرار دادن آنها بکار خواهد رفت اما برای تشخیص خوشه ها از روی این درخت باید آنرا به زیرگرافهایی تقسیم کرد که این کار توسط حذف یالهای ناهمگون که اندازه هزینهآنها در مقایسه با میانگین اندازه هزینه یالهای همسایه اش خیلی بزرگ است انجام می گیرد.