سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
قربان خردمندیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علیرضا خان تیموری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید خوشه بندی معرفی شده است که در آن معیار تعریف خوشه ها پراکنده بودن و یا فشرده شدن اعضای خوشه ها هستند که بافت نامیده می شود برای استخراج بافت داده های داخل یک خوشه ای مسئلهنزدیک ترین همسایه استفاده شده است بعد از اینکه داده های اولیه با توجه به بافتشان درخوشه های جداگانه قرار گرفتند در گام بعد خوشه های هم بافت و نزدیک به هم بصورت سلسله مراتبی با هم ترکیب میشوند و خوشه های بزرگتر را تشکیل میدهند که همان خوشه های نهایی هستند دراینجا لازم نیست که تعدادخوشه ها از قبل مشخص باشد و الگوریتم تعداد خوشه ها را تشخیص دهد همچنین نتیجه اجرای الگوریتم پیشنهادی درمقایسه با روشهای دیگر ارائه شده است که نتایج روش پیشنهادی بهتر می باشد و همچنین روش پیشنهادی مانند روشهای دیگر نیاز ندارد که تعدادخوشه ها از قبل مشخص شده باشد