سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر عاقبت بین منفرد – دانشگاه آزاد اسلامی سرابله ایلام

چکیده:

دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی کسری با ساختارخاص که مقادیر تابع هدف آن درون قدرمطلق می باشند را بررسی می کنیم و یک روش جدید برای حل این دسته ازمسائل ارایه می کنیم دراین مقاله شرایطی ارایه می کنیم که تحت آن شرایط بتوانیم ازالگوریتم های سیمپلکس مانند برای مسائل برنامه ریزی کسری با مقادیر تابع هدف درون قدرمطلق استفاده کنیم