سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان کیومرثی – عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید باه
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق
یاسر نوروززاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای جداسازی خطوط متن، درتصاویر متون دست نوشته و چاپی ارائه شده است. در این روش ابتدا تکه های بهم پیوسته ی تصویر مشخص شده و بر چسب گذاری می شود. سپس، با در نظر گرفتن یک شش ضلعی، پیرامون هر کدام از تکه های پیوسته، یک محدوده برای آن ها به دست می آید. با هم پوشانی این محدوده ها با هم دیگر، یک محدوده ی بزرگ تر برای هر کدام از خطوط متن حاصل می شود که به این ترتیب، هر کدام از خطوط متن در یک محدوده ی جدا از دیگر خطوط قرار می گیرد. در نهایت با جدا کردن این محدوده ها از یکدیگر، خطوط متن جداسازی می شوند. در آزمایش های انجام شده، درصد موفقیت این روش، برای متون دست نوشته ی فارسی و انگلیسی به ترتیب برابر با ۲/۸۷% و ۳/۹۱% و برای متون چاپی ۱۰۰% به دست آمده است.