سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید مجابی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت، دانشگاه علم و فرهنگ
مسعود طاهری کدخدا – دانشکده برق رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله پس از اشاره مختصری به انواع رو ش های تعیین موقعیت مکانی اقلام ارزشمند و انجام مقایس ه ای میان آنها، به معرفی فناوری شناسایی بر اساس امواج رادیوییRFID)و اجزای آن پرداخته م ی شود. در ادامه مشهورترین رو ش های محاسبات موقعیت مک انی مطرح شده و سپس بر اساس روش مبتنی بر انداز ه گیری قدرت سیگنال دریافتیRSSI) و سه گوشه سازیTrilateration) یک مدل برای نیل به مقصود تعیین موقعیت مکانی توسط این فناور ی ها در یک مورد مطالعاتی کاربردی، توسعه داده شده و صحت یافت ه های آن به کمک شبی ه سازی مور د سنجش قرار گرفت ه است. برای این منظور با اعمال اصلاحاتی بر پروتکل AODV در لایه شبکه امکان مسیریابی بست ه های اطلاعاتی بر اساس الگوی پیکربندی مبتنی برRSSI پیاده سازی و نتیجه مورد ارزیابی قرار گرفتهاست