سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی نقیبی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات
مرتضی براری –
رضا تقی پور –

چکیده:

اسناد متنی یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای بسیاری از سیستم های فرماندهی و کنترل محسوب می شوند. با گسترش فناوری اطلاعات و توسعه روز افزون فضای وب حجم این اسناد با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. دسته بندی اسناد متنی از جمله روش هایی است که امکان سازماندهی هوشمند اسناد و تسهیل در روند دسترسی به آن ها را فراهم می کند . در بسیاری از مسائل واقعی دسته بندی اسناد متنی، دسته هایی که باید تشخیص داده شوند از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار هستند که تعدادزیادیدسته را شامل می شود الگوریتم های دسته بندی مسطح از یک طرف به دلیل عدم در نظر گرفتن روابط بین دسته ها و از طرف دیگر به دلیل تعداد زیاد دسته هایی که باید از هم تفکیک شوند در مواجه با این گونه مسائل کارآمدی لازم را نخواهند داشت برای مواجهه با مسئله ی مذکور، برمبنای راهبرد تقسیم و غلبه دو روش کلی دست هبندی سلسله مراتبی اسناد متنی به ازای روشهای مختلف انتخاب ویژگی مورد بررسی قرارگرفته است.