سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام عاقلی – عضو هیأت علمی دانشگاه
مبینا کاردوست – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سمانه رمضان زاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مجید مهدیزاده آلاشتی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

این مقاله برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره در محیط های فازی، روش بهینه سازی فازی را بر مبنای مفهوم ایده آل و غیرایده آل معرفی می کند. در روش پیشنهادی ارزش های معیارکمی، با اعداد فازی مثلثی نشان داده شده و ارزش های کیفی و وزن هرمعیار را با اصطلاحات زبانی توصیف و سپس به عنوان اعدادفازی مثلثی توضیح می دهد. با تعریف فاصله های وزن ایده آل وغیرایده آل فازی، یک تابع عینی ایجادشده که با کمک درجه عضویت، ارزیابی بهینه را برای هرگزینه انجام می دهد.