سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی غفاری برانقار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان اله کبیر – گروه برق و الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس
کاوه کنگرلو – گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

جداسازی متن یکی از مراحل مهم در تحلیل تصاویر گرافیکی پیچیده مانند نقش ههاست. برچس بهای متنی نقشه در جهات مختلف قرارگرفته اند و در ضمن با خطوط گرافیکی همپوشانی دارند. لذا امکان بازشناسی این قبیل متن ها توسطOCR های معمول قبل از جداسازی آنها از خطوط گرافیکی وجود ندارد. در این مقاله، روشی مبتنی بر تبدیل فاصله برای بازنمایی نقشه ارائه داد هایم. به کمک بازنمایی ارائه شده، متن و خطوط گرافیکی را از یکدیگر جدا کرده ایم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که روش بازنمایی ارائه شده توان بالایی در استخراج متن از تصاویر گرافیکی نقشه ها دارد.