سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی عابدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
شهرام جعفری – دانشگاه شیراز
رضا جاویدان – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

رفع ابهام معنی کلمه word sense disambiguation یکی از موارد مهم و درعین حال چالش برانگیز درحوزه پردازش زبان طبیعی است رفع ابهام معنی کلمه به فعالیت انتخاب خودکار یک معنی از میان مجموعه معانی یک کلمه ی چندمعنایی اطلاق می شود برای رفع ابهام می توان از روشهای مبتنی برقانون مبتنی برآمار یا پیکره و همچنین روشهای ترکیبی استفاده نمود دراین مقاله یک روش جدید ارایه شده است که یک راهکار مبتنی برآمار است و درآن تنها مشخصه ای که مورد استفاده قرارگرفته شدهاست کلمات مجاور کلمه ی مبهم می باشد این راهکار درابتدا یکسری اطلاعات آماری شامل مشخصه های مفید جهت عمل رفع ابهام را از طریق یک احتمال شرطی از پیکره استخراج می کند سپس مشخصه های بدست آمده همراه با مقادیری که ارتباط میان این مشخصه ها و متون را درپیکره مشخص می کند تشکیل یک پایگاه داده ی پویا را میدهنددرمرحله بعد از طریق یک کلاس بند classifier که دراینجا نزدیکترین همسایگی است رفع ابهام کلمات انجام می شود درنهایت کارایی سیستم مورد بحث قرارگرفته شده است نتایج آزمایشها تایید می کنند که راهکار ارایه شده نسبت به راهکارهای مشابه دارای دقت مطلوبی می باشد.