سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فریدون اسماعیل زاده – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره ۱، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
محمدمهدی ایزدی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره ۱، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
حمید موذن جهرمی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شماره ۱، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

در این پژوهش با بکار گیری، یک سنسور خازنی خمیده، میانگین کسر حجمی مایع در یک جریان دو فازی ( میعانات گازی و نیتروژن ) در یک خط لوله عمودی به صورت تجربی مورد ارزیابی
قرار گرفته است . سنسور شامل دو الکترود است که بر روی سطح خارجی یک لوله نصب شده است . به منظور بررسی عدد کسر حجمی مایع در خطوط لوله های عمودی و به دنبال آن ارائه یک رابطه مناسب، یک دستگاه آزمایشگاهی راه اندازی شد، که قادر به تولید انواع الگوهای جریان دوفازی می باشد . در این مطالعه از میعانات گازی چاه های آغار به عنوان فاز مایع و از گاز نیتروژن به عنوان فاز گاز استفاده شده است . در ابتدا، نمودارهای کالیبراسیون برای جریان های حبابی، لخته ای و Plug ، در جریان های عمودی بدست آمده و بدنبال آن حساسیت سنسورها به الگوی جریان نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از مشاهدات تجربی نشان می دهد که نمودارهای کالیبراسیون مختلفی برای الگوهای مختلف جریان باید در نظر گرفته شود تا اندازه گیری دقیقی از عدد کسر حجمی داشته باشیم . ضمناً یک رابطه تجربی برای پیش بینی کسر حجمی مایع در لوله های عمودی گاز – میعانات در حالت دینامیک، بصورت تابعی از سرعت ظاهری، گرانروی و چگالی فازهای گاز و مایع ارائه شد . همچنین، با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده، یک نمودار جهت شناسایی الگوی جریان برای لوله های عمودی نیز ارائه شده است