سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا اشرف گنجوی – مرکز علوم و تکنولوژی محیطی
حسن رنجبر عسگری – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
مریم گلزاری – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

ما انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک بلور فوتونی یک بعدی سه تایی که از پلاسما و دو ماده در الکتریک شیشه k ساخته شده مود مطالعه قرار می گیرد. روابط پاشندگی به دست می آید و با استفاده از روابط پاشندگی نمودار MgF2 و (بردار موج) بر حسب بسامد نور فرودی را رسم می نماییم ، خصوصیات پاشندگی به دست آمده از معادلات موج ماکسول که بر مدل کورونیک-پنی پایه گذاری شده حاصل می شود. باند ممنوعه بسامد پلاسما و پهنای پلاسما افزایش می یابد و سپس با شبیه سازی که توسط مدل اجزاء محدود انجام شده مقایسه می کنیم.