سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی دولتشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
پریناز نصیری –

چکیده:

دراین مقاله یک تقویت کننده محدودسازLimiting Amplifier تمام مجتمع ۴طبقه ی CMOS جدید ارایه گردیده است دراین مدار به منظور فائق آمدن برمصالحه های موجود میان پهنای باندعریض تر مصرف توان کمتر و بهره تقویت کننده بیشتر ازتوپولوژی فیدبک مثبت استفاده گردیدها ست ما همزمان با گسترده تر کردن پهنای باندو افزایش بهره ی تقویت کنندگی مقادیر پاسخ فرکانسی و زمان نشست settling time) رادرمقدار مطلوب همچنان پایدارنگه داشته ایم نتایج شبیه اسزی نشان میدهد که ایده ی استفاده از فیدبک مثبت درتقویت کننده های پهن باند که مقداربهره زیاد انتظار می رود بسیارکاربردی و راهگشا می باشد مدار Limiting Amplifier(LA از یک ساختارفیدبک مثبت متقاطع به منظورعملکرد درنرخ داده ی Gb/s2.5 همراه با بهره تفاضلی ۴۱٫۶dB و پهنای باند ۱٫۸GHz و مصرف توان ۷٫۶mW تشکیل شده است تقویت کننده محدودساز پیشنهادی این مقاله درتکنولوژی mm CMOS0.18 شبیه سازی شده و مقدارولتاژ تغذیه مدار ۱٫۵v میباشد.