سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
فریبرز اقتدارنیا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
محمدمهدی بلیغ – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

کاربرد شبکه کم باری در انجام مطالعات جایابی راکتور، آنالیز پایداری ولتاژ و موارد مشابه است . این مقاله به ارائه شیوه تهیه شبکه کمباری و بررسی شبکه انتقال برق منطقه ای اصفهان در زمان کم باری می پردازد . هدف از انجام این کار، یافتن نقاط نیازمند راکتور موازی برای جلوگیری از ایجاد اضافه ولتاژ در سیستم و یا ولتاژهای غیر قابل تحمل برای کلیدهاست . در این مقاله ، شیوه نوینی ارائه می گردد که نسبت به روش های رایج، واقعی تر است . در این روش از مطالعات آماری دقیق بر اساس اطلاعات مست ند دیسپاچینگ ملی در سال های گذشته برای دستیابی به ضرایب کم – باری مناسب ، در بارهای حقیقی و راکتیو هر منطقه استفاده شده است . از داده های دیسپاچینگ ملی برای تنظیم تولید در واحدهای تولیدی بر اساس قوانین رایج در بازار برق ایران استفاده شده است . نرم افزار DIgSILENT برای انجام شبیه سازی ها استفاده شد ه است