سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شیدایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن کلانتر –

چکیده:

دراین مقاله یک مدل جامع برای حل مساله برنامه ریزی سیستم های توزیع DSP بادرنظر گرفتن مدلهای بار و با بکارگرفتن منابع تولیدات پراکنده DG درسیستم های توزیع ارایه می شود مدل پیشنهادی اندازه و مکان منابع تولیدات پراکنده را بهینه سازی میکند به وسیله این مدل می توان سرمایه گذاری درزمینه منابع تولیدات پراکندهو هزینه های عملکرد آن و هزینه کل تلفات سیستم را بهتر از راه حل های دیگر حداقل کرد همچنین خواهیم دید که مدلهای بار بطور قابل توجهی مکان و اندازه بهینه منابع تولیدات پراکنده را درسیستم های توزیع تحت تاثیر قرارمیدهند مطالعات شبیه سازی براساس یک الگوریتم تکاملی چندمنظوره جدید انجام می شود ارزش انالیزهای صورت گرفته دراین مقاله معرفی کردن DG به عنوان یک عنصر کلیدی درحل مساله DSP می ب اشد به علاوه روش بکارگرفته شده به آسانی و با مقداری توسعهو بسط دادن می تواند اهداف دیگر را نیز ارضا کند.