سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم امجد سقین سرا – دانشجوی دانشگاه تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سحر خوش فطرت – دانشجوی دانشگاه تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از سری هارمونیک متناهی و تابع دی گاما (digamma)، انتگرال مولد سری هارمونیکمتناهی را به دست آوریم و سپس از آن استفاده کنیم و به وسیله تابع زتای ریمان و توابع پلی گاما محاسبات کسری ریمان- لیوویل در هر دو نصف صفحه را انجام دهیم و آنگاه با انتخاب توسیع مناسب (مثل توسیع نیشیموتو) انتگرال مولد پیوسته را به طور تحلیلی ارزیابی کنیم.