سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر نصیری – گروه کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

تشخیص نقطه ی مرجع یک فرآیند مهم برای تحلیل اثر انگشت از جمله کلاسبندی و تشخیص است. در این مقاله، ما با استفاده ازمنحنی های جریان، تعیین نقاط با خمیدگی بالا، خوشه بندی این نقاط و فاکتور پایداری جهت روشی برای تشخیص نقطه ی مرجعارائه داده شده است. نتایج آزمایشات بر روی پایگاه های داده ۲ FVC2000_DB و ۲ FVC 2002_DBدرستی و قابل اعتماد بودن این روش را برای تشخیص نقطه ی مرجع برای تمام کلاس های اثر انگشت از جمله اثرانگشت های از نوع کمانی که تخمین یک نقطه ی مرجع پایدار با دیگر روش ها برای آن سخت است، را نشان می دهد. استفاده از منحنی های جریان در تخمین نقاط با خمیدگی بالا به جای استفاده از برآمدگی های اثرانگشت در تخمین این نقاط باعث شده است تا این روش همچنین به نویز نیز مقاوم بوده و نتایج قابلاعتمادتری را نسبت به دیگر روش ها در تصویر های اثر انگشت با کیفیت پایین بوجود آورد