سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی کتان فروش –
مهدی صادقی –
چنگیز اصلاحچی –
حمید پزشک –

چکیده:

در این مقاله، مسئله ی استنباط هاپلوتیپ های جمعیت بر پایه ی نمونه های ژنوتیپی بدست آمده ازSNP ها موردتوجه قرار می گیرد. مسئله ی استنباط هاپلوتیپ ها از داده های ژنوتیپ، تحت مدل بیشترین پارسیمونی از مسائل دشوار در زیست شناسی محاسباتی است. هرچند رهیافت های متفاوتی برای حل این مسئله معرفی شد هاند تا کنون، توسعه ی روشی مبتنی بر الگوریت مهای ژنتیک برای حل این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله، تلفیقی از یک الگوریتم ژنتیک و رده ای از روال های سودجویانه، برای حل مسئله ی استنباط هاپلوتیپ ها با فرض بیشترین پارسیمونی بکار گرفته م یشوند.