سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا شهبازیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن ابوالحسنی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم دو مرحله ای همزمان سازی سمبل TSS) برای سیستم های فراپهن باند ادغام تقسیم فرکانسی متعامد چندباندیMB-OFDM معرفی می شود. در این روش از دنباله های حوزه زمان برای تشخیص شروع پنجره تبدیل فوریه و تخمین زمانبندی استفاده می شود. ابتدا یک همزمان سازی نادقیق انجام شده و به دنبال آن یک همزمان سازی دقیق برای مشخص کردن مرز دقیق شروع سمبل صورت میگیرد. نتایج عددی نشان می دهد عملکرد روش معرفی شده نسبت به روش های قبلی در شاخص های احتمال همزمان سازی و متوسط مربع خطا بهبود قابل توجهی داشته و پیچیدگی های محاسباتی آن نیز کمتر می باشد