سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبحان مسعودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزگروه کامپیوتر

چکیده:

شبکه های اقتضایی سیار مجموعه ای از گروه های متحرک هستند که ازهیچ زیرساخت ثابتی استفاده نمی کنند از انجا که گره ها دراین شبکه ها متحرک هستندمبحث تامین انرژی و کاهش مصرف انرژی دراین شبکه ها هموارهمورد توجه بودها ست دربین الگوریتم های مسیریابی مسیریابی چندمسیری امکان تشکیل چندین مسیربین مبدا و مقصد را فراهم می کند و به گره ه اجازه می دهد از چندین مسیر به طور همزمان استفاده کنند این کار به توزیع مصرف انرژی درکل شبکه کمک شایانی می کند دراین مقاله یک پروتکل مسیریابی چندمسیری براساسالگوریتم پایه DSR ارایه شده است که سعی می کند مسیرهای بسیاربیشتری نسبت به الگوریتم های موجود کشف کرده و بطور همزمان برای ارسال داده ها به سمت مقصد از آنها استفاده کند برای توزیع بارگره مبدا براساس خصوصیات مسیرهای کشف شده بسته های خود را بین مسیرهای کشف شده پخش می کند الگوریتم پیشنهادی با تعدادی از روشهای متداول مقایسه شده است که نتایج شبیه سازی بهبود قابل توجهی درکاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه نشان میدهد.