سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام گلزاری – گروه برق و کامپیوتردانشگاه هرمزگان

چکیده:

یکی از زمینه های مهم و جالب علم کامپیوتر مرتب سازی است و به همین دلیل الگوریتم های متعددی برای انجام آن ابداع شده است و دراین مقاله یک الگوریتم مرتب سازی موازی برای اتوماتای سلولی دو بعدی ارایه شده است هر سلول اتوماتا شامل یکی از عناصری است که باید مرتب شود قوانین اتوماتای سلولی به نحوی طراحی شده اندکه در پایان سطرحهای فرد و ستونهای اتوماتا بصورت صعودی و سطرهای زوج بصورت نزولی و درنتیجه کل اتوماتا بصورت مارپیچی مرتب شود الگوریتم پیشنهاد ی ساده و محلی بوده و ایده اصلی آن جابجایی مقادیر سلولهایهمسایه می باشد.