سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر امراللهی بیوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالب چکیده LRP، شاخه ای از مسائلی است که از تلفیق دونوع مساله FLP و و VRP ایجاد شده است. با پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان، توقع از سطح سرویس دهی افزایش پیدا کرده و این نکته اهمیت مسائل LRP را بیش از پیش نشان میدهد. همچنین تنوع و گوناگونی موجود در این مسائل، این شاخه از علم را برای محققان بسیار جذاب کرده است. بصورتی که LRP از جمله مسائل بهروز و پرکاربرد دنیای امروز است و پیشرفتی حتی اندک در بخشی از آن، بلافاصله چاره ساز قسمتی از صنعت است. LRP یک مسئله لجستیکی با اهمیت است که شامل محرکهای لجستیکی اصلی یعنی مکان تسهیلات و مسیریابی وسیله نقلیه است. در این مقاله، ما بر روی مساله LRP با فاصله اقلیدسی تمرکز میکنیم. مکان تسهیلات در هر جای فضا میتواند باشد و محدود به مجموعه ای داده شده از مکانهای بالقوه در حالت گسسته نیست. در ابتدا یک الگوریتم کارا برای حل مسائل PSFLRP با استفاده از مرور ادبیات صورت گرفته پیشنهاد میگردد. سپس با استفاده از یک الگوریتم کمکی و تلفیق این دو، الگوریتمی یکپارچه برای حل PMFLRP پیشنهاد میشود.