سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
الشن جلیل زاده – دانشگاه تربیت مدرس
الهام اخوان رضایی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی –

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ساده برای مدلسازی گراف شبکه و جستجوی مسیرها در شبکه توزیع ارائه شده است . این روش مبتنی است بر یک روش جستجوی گراف به نام رنگآمیزی گراف که در این مقاله برای نخستین بار در جستجوی گراف شبکه اعمال شده است . در روش ابتکاری که برای جستجوی مسیرهای مینیموم ابتدای فیدر تا نقاط بار پیشنهاد شده است، برای کاهش حجم ذخیره اطلاعات روش جستجوی مسیرهای مینیموم و افزایش سرعت الگوریتم تنها کلیدهای موجود در مسیرها جستجو میشوند و نه همه المان- های موجود در مسیر و در حقیقت شبکه بر اساس کلیدهایش معادلسازی میشود.