سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالوهاب فتانت – گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان – ایران
غلامرضا شفیع پور – گروه کامپیوتر، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی – ایران
فرخ قناطیر – گروه کامپیوتر، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی – ایران

چکیده:

رله های اضافه جریان جهت دار برای حفاظت سیستمهای قدرت بکارگرفته می شوند. مسئله با یک رابطه بهینه سازی مقید مدل شده که در آن متغیرهای تصمیم گیرنده، ابزار کنترل باز و بست کردن خطوط معیوب از خطوط سالم می باشند . ضر ایب تنظیم زمانی و تنظیم جریانی، پارامترهای بهینه سازی هستند.دراین مقاله مدل های IEEE سه باسه IEEE چهار باسه درنظر گرفته شده است. این مقاله نشان دهنده یک روش کارا و قابل اطمینان جدید، براساس الگوریتم جستجوی هارمونی(HSA)1 است که توسط نویسندگان مقاله پیشنهاد می شود. این الگوریتم روی هر دو مدل تست شده و نتایج شبیه سازی با سایر روشهای هوش مصنوعی مربوط ه مقایسه شده است. خروجی ها نشان دهنده این است که سرعت الگوریتم و نتایج آن بهتر از سایر روش های اکتشافی هوش مصنوعی است.