سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر ره گوی – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا منصفی –

چکیده:

درسالهای اخیر حفظ حریم شخصی در داده کاوی انتشار داده ها به عنوان یک مبحث مهم تحقیقاتی مورد توجه محققین قرارگرفته است مسئله مهمدراین مبحث چگونگی برقراری تعادل بین حفظ حریم شخصی و کیفیت داده ها می باشد این مقاله به بررسی حفظ حریم شخصی در یکی از روشهای داده کاوی به نام کاوش سودمندی می پردازید الگوریتمهای قبلی ارایه شده در این زمینه اگرچه بخوبی توانسته اند حریم شخصی را حفظ کنند اما از لحاظ کیفیت داده ها از کارایی مناسبی برخوردارنیستند الگوریتم ارایه شده دراین مقاله علاوه بر این که بخوبی حریم شخصی را حفظم ی کندداده های با کیفیت بهتری را نسبت به الگوریتم های پیشین تولید می کند. نتایج آزمایشات ارایه شده دراین مقاله نشان میدهد که الگوریتم ارایه شده از لحاظ کارایی نسبت به الگوریتم های پیشین از برتری چشمگیری برخوردار است