سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مرتضی حسینی – گروه کامپیوتر- نرمافزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید وفایی جهان – گروه کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جواد صدری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در سال های اخیر، متدهای فراابتکاری زیادی توسعه داده شده اند. بسیاری از این متدها الهام گرفته از فرایندهای طبیعی می باشند مانند الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچه ها و بازپخت شبیه سازی شده. در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی جدید مبتنی بر چرخه آب در طبیعت ارائه شده است. در این الگوریتم همانند چرخه آب در طبیعت، با الگو برداری از تبخیر آب از اقیانوس، تشکیل ابر، تشکیل رودخانه و همچنین الگوبرداری از سرریز آب از گودال ها در طبیعت الگوریم جدید ارائه شده است که قابلیت بالایی در فرار از بهینه محلی و همچنین سرعت زیادی در رسیدن به بهینه سراسری دارد. پیاده سازی الگوریتم ارائه شده بر روی توابع آزمون استاندارد و نتیجه بدست آمده از آن بیانگر کیفیت مطلوب الگوریتم در دستیابی به بهترین حالت در هر تابع آزمون می باشد. همچنین مقایسات صورت گرفته بین الگوریتم ارائه شده با الگوریتم های مشهور دیگر نشان دهنده برتری الگوریتم ارائه شده نسبت به اکثر الگوریتم های مورد مقایسه در اکثر توابع آزمون می باشد.