سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
حمید بیگی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم توزیع شده توازن بار که مبتنی بر روش تخصیص کانال ثابت می باشد، ارائه و عملکرد آن از طریق شبیه سازی و مقایسه با الگوریتم های دیگر تخصیص کانال مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم پیشنهادی مشکلات الگوریتمی که توسطZhang برای بهبود عملکرد الگوریتم های LBSB , D-LBSB ارائه شده است را رفع می کند. این مشکلات شامل قفل کردن غیر ضروری کانالها، عدم استفاده از یک تابع مناسب برای انتخاب سلولهای قرض دهنده و متمرکز بودن الگوریتم می باشد. الگوریتم پیشنهادی همچنین با استفاده از یک روش تعامل در حوزه همسایگی تعداد پیغام هایی تبادل شده بین سلولهای سیستم را کاهش می دهد.