سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نوراله – آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رزازی –

چکیده:

مسئله تاکردن خط کش یکی از مسائل معروف هندسه محاسباتی محسوب می شود که جزو مسائل NP-complete می باشد هدف این مسئله تاکردن یک زنجیره باز n قسمتی می باشد به قسمیکه طول افقی زنجیره تا شده به کمترین مقدار خود برسد ما دراین مقاله یک الگوریتم تقریبی با پیچیدگی زمانی O(n.log n برای تاک ردن زنجیره ارایه کرده ایم که طول زنجیره تا شده را به حدی می رساند که نسبت به الگوریتمهای قبلی بسیار بهتر است با یک نمونه گیری آماری نشان داده شده است که در بیش از ۹۵% از موارد می توان این الگوریتم را طوری تغییر داد که پیچیدگی زمانی آن به O(n کاهش یابد بطوریکه به همان خوبی عمل کند. توسط یک نمونه گیری آماری نشان داده شده است که اگر طول قطعات زنجیره تصادفی انتخاب شود آنگاه در ۶۲% مواقع حد بالای الگوریتم مورد نظر بهتر از روش تقریبی قبلی می باشد و در بقیه موارد نیز با آن برابر است.