سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کاشانکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ضیاء بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکه های مش بی سیم بایستی بتوانند به مجموعه بسیاربزرگی از کاربران سرویس پهن باند ارایه نمایند بنابراین شاهد تجمع ترافیک درگره های دروازه که به عنوان نقطه مرکزی اتصال مسیریابهای مش به زیرساختهای سیمی مانند اینترنت هستند خواهیم بود و با توجه به محدودیت ظرفیت لینک بی سیم این گره ها می توانند گلوگاه های بالقوه ای درشبکه های مش باشند دراین مقاله یک الگوریتم موازنه بارتطبیق پذیرپیشنهاد میگردد که براساس شرایط فعلی شبکه و با استفاده از اتوماتای یادگیر میزان بار را میان گره های دروازه موازنه می نماید و منجر به تخصیص ترافیک به صورتکارا و و همچنین حداکثر استفاده ازظرفیت شبکه می شود به منظورارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی این الگوریتم ns-2 شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی با سایرالگوریتم ها مقایسه می شود نتایج نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی ازدحام را کنترل کرده و موازنه بارمیان گره های دروازه را با کارایی بهتری نسبت به سایرا لگوریتم ها انجام میدهد.