سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود سعید – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی
حسین نظام ابادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی
عباس بحرالعلوم – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

الگوریتم شناخته شده LBG و سایر مشتقات آن از جمله الگوریتمهای مطرح در زمینه چندی سازی برداری به شمار می ایند این الگوریتم ها اگرچه از پیچیدگی محاسباتی کمی سود می برند متاسفانه بواسطه وابستگی به شرایط اولیه عموما به جوابهای بهینه محلی همگرا می شوند دراین مقاله با استفاده ترکیب الگوریتم جستجوی گرانیشی به عنوان یک الگوریتم بهینه سازی فرامحلی و الگوریتم LBG به عنوان یک الگوریتم بهینه ساز محلی الگوریتم ترکیبی مناسبی برای چندی سازی بردار به منظور تولید کتاب کد در فشرده سازی تصویر ارائه می شود کارایی این الگوریتم در فشرده سازی تصاویر خاکستری ازموده شده و با الگوریتم چندی ساز LBG مقایسه شده است نتایج ازمایش کارایی الگوریتم ارایه شده را تایید می کند.