سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

مسئله پوشش مجموعه یک مسئله بهینه سازی ترکیبی شناخته شده است. این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی تکراری تصادفی را برای حل نوع خاصی از مسئله SCP که در ادبیات موضوع به عنوان مسئله پوشش مجموعه با هزینه واحد شناخته می شود، ارائه می دهد. این الگوریتم یک شیوه بهبود محلی را بر پایه ابتکار در حل مسئله ارضای محدودیت های باینری به کار می گیرد. کیفیت الگوریتم ارائه شده بر روی دسته ای از مثال های مرجع تست شده و با نتایج بدست آمده از آن در ادبیات موضوع مقایسه شده است. الگوریتم ما بهترین راه حل های شناخته شده برای بسیاری از آن نمونه ها را بهبود داده است