سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر مدیری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
اولدوز کریمی –

چکیده:

یکی از جهت گیری های اصلی فناوری اطلاعات یکپارچه سازی و اتصال سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی جهت دستیابی به سیستمهای یکپارچه و بدون درز است تابدین وسیله بستر مورد نیاز جهت تحقق جامعه اطلاعاتی فراهم گردد این جهتگیری یکپارچه سازی را به نیازی غیرقابل تردید بدل کرده است برای پوشش این نیاز راهبردهای مختلفی مطرح است که یکی از مهمترین آنها بکارگیری فناوری و راه حلهای یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی EAI می باشد فناوری های نرم افزار EAI با فراهم ساختن امکان اشتراک اطلاعات و فرایندهای کسب و کار سیستمهای اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر دستیابی به سیستمهای یکپارچه را ممکن م یکنند.