سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی اکبر قانع – معاون برنامه ریزی ومنابع انسانیشرکت آب وفاضلاب کاشان

چکیده:

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذارانهر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند. دراین مقاله به وجوه مشترک مدل G2C که ازمولفه های دولت الکترونیک میباشد با مدیریت روابط با مشتری پرداخته شده و براساس رویکردهای مشترکG2C و CRM وتوانایی هایی که پورتال های امروزی دارند پیشنهاد شده است خواسته ها والزامات هردو ، دریک بستر ارتباطی مثل پورتال پیش بینی شده تا درنتیجه شهروندان ویا مشتریان خدمات خودرا با بهترین کیفیت ، درهرزمان ودر هرمکانی دریافت و ازسویی دیگربا تمرکز داده های شهروندان ومشتریان دریک پایگاه داده ، امکان تحلیل اطلاعات مشتریان وبه تبع آن برآورده شدن الزامات مدیریت روابط با مشتریان فراهم شود . دربخش انتهایی مقاله به صورت مشخص این یکپارچگی را دردستگاههای خدماتی کشورکه بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه میکند توصیه شده است