سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید مجازی دلفارد –
قربانعلی محمدی –
میثم سرایی –
مجید محمدی –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق توسعه یک سیستم پشتیبانی اتخاذ تصمیم یکپارچه متشکل شده از یک الگوریتم ژنتیک چندهدفی جدید و منطق فازی برای بهینه سازی زنجیره تامین صنعت سوخت زیستی و کشت و صنعت است بهبود زنجیره تامین منجر به کاهش صورت های اموال ضایعات و هزینه ها خواهد شد و بنابراین کارایی را درکانالهای بازار و صنعت سوخت زیستی افزایش میدهد اهداف چندگانه مورد استفده دراین تحقیق به حداقل رسانی هزینه کل زنجیره تامین TSCC و به حداقل رسانی تعداد محصولات خراب پیش بینی شده ENDP می باشند و باید درنظر داشته باشیم که هدف دوم برای کشت و صنعت ضروری است متغیرها عبارتند از بهینه سازی مقدار مواد فاسد شدنی از تامین کننده ها تا تاسیسات مقدار سوخت زیستی فرستاده شده از تاسیسات به منطقه مشتری و صورت های اموال درتاسیسات