سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود عرفانیان – کارشناس ارشد صنایع سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تهران
حامد شکوری – دانشیار گروه صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا قدسی – استادیار گروه صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یک مدل برنامهریزی خطی ارائه شده است تا در افق زمانی ۱۴۰۵ خودروی بهینه هر سال را با توجه به ۵ دسته از هزینههای خودرو انتخاب کند. این هزینهها شامل هزینههای خرید، تعمیر، بیمه و سوخت و همچنین هزینههای اجتماعی آلایندههای چاهتاچرخخودروها است. مطالعه موردی به روی دو گروه از خودروهای سبک کشور یعنی سواریها و وانتبارها انجام شده است. ۵ فناوری موتور خودرو شامل بنزینی رایج، دیزل، هیبرید مستقل از شبکه و دوگانهسوزهای الپیجی سوز و سیانجی سوز با دادههای ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند. پنج سناریو طراحی و تحت شرایط هر سناریو سبد بهینه خودرو انتخاب شده است. همچنین تاثیر هر سناریو برهزینههای آلودگی، محاسبه شده و مقدار ۶ گروه اصلی از آلایندههای تولید شده در هر سناریو برآورد شده است. در پایان خودروهای هیبرید به عنوان بهترین گزینه برای کاستن از مقدار آلایندههایچاهتاچرخ ۱ خودرو با توجه به هزینههای پایین دوره عمر خودرو پیشنهاد گردیده است