سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن رزاقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض
زهرا عباسی – کارشناس ارشد
آروین مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض

چکیده:

دراین مقاله به تعریف مکمل گراف فازی پرداخته و برخی ویژگیهای گراف فازی خود را مکمل را موردبررسی قرارمیدهیم گروه های خودریختی ازیک گراف فازی ومکمل آنها مشخص شده است همچنین فرض می کنیم Mبازتابی است و نیازی نیست که به صورت طوقه درنظر گرفته شود همچنین فرض میشود که مجموعه زیربنایی V متناهی است ودرهرحالت قابل انتخاب است بطوریکه تعریف گراف فازی درتمامی مثالها صادق باشد.