سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز عزیززاده – کارشناسارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مصطفی اشنا – هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

یک روش ترکیبی برای تولید شبکه بی سازمان مثلثی جهت استفاده از روشهای حجم محدود و اجزا محدود معرفی شده است. در این تحقیق، از یک روش جدید برای تولید شبکه بی سازمان مثلثی استفاده شده است. این شبکه تولیدی برای استفاده از روشهای حجم محدود و المان محدود با شرط مرزیهای مختلف بهینه میباشد. در چنین مسئله ای شبکه معمولی نمیتواند جواب دقیق ایجاد نماید. این روش تولید شبکه، ترکیبی از روش دلانی و روش نقطه گذاری تقسیم بندی ورونی میباشد. با استفاده از این روش ترکیبی شبکه دلانی تولید شده به یک شبکه بهینه از لحاظ همواری و همچنین از لحاظ یکدست بودن(تیزی و اندازه المانها) تبدیل میشود. شرایط فیزیکی مربوط به سازگاری شبکه تولید شده نسبت به حل معادلات مورد نظر و همچنین چگالی نقاط شبکه برای حل معادلات بهینه میشود. الگوریتم استفاده شده افزایشی بوده که با استفاده از آن میتوان سلولهایی با اندازه تعیین شده تولید کرد. کد نوشته شده با استفاده ازMatlab میباشد و در نهایت معادلات هدایت دو بعدی بر روی این شبکه با استفاده از روشهای حجم محدود حل شده است. این روش برای چند مسئله نمونه بکار برده شده است تا همگرایی روش و خصوصا دقت آن را نشان دهد. نتایج بدست آمده با این روش توافق خوبی را با نتایج تحلیلی موجود نشان می دهد