سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا سنجری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
مرضیه تابع – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده:

این گیاه از خانواده Asparagaceaeو بومی مناطق خشک و بیابانی آمریکا است. انواع زینتی این گیاه به وفور در همه جای ایران دیده میشود. اصلی ترین خصوصیت این گیاه مقاومت بسیار زیاد آن به خشکی و خشکسالیهای کوتاه و میان مدت است. بررسیهای اکولوژیک این گیاه در رویشگاههای طبیعی آن نشان از سازگاری و رشد مطلوب آن در بارندگی سالانه زیر ۱۰۰ میلیمتر و شرایط اقلیمی مشابه آنچه بربیابانهای منطقه ایرانو تورانی ایران حکمفرماست دارد. کارایی بالای فتوسنتز, پایین بودن تعداد و سطح برگ, وجود ریشه های قوی, عمیق و بسیار گسترده از مکانیزمهای اصلی مقاومت به خشکی یوکا درختی در شرایط سخت بیابانی است. این گیاه دارای نسبت ریشه به ساقه زیادی است و از این جهت میتواند منبع مهمی برای افزایش ترسیب کربن درخاکهای مناطق بیابانی باشد. با توجه به کمبود شدید پوشش گیاهی حفاظتی خاک در اراضی بیابانی ایران و روند رو بتزاید فرسایش بادی در عرصه های مذکور و نظر به خصوصیات منحصر به فرد این گیاه, انجام تحقیقات سازگاری یوکا در ایران و احیانا اجرای پروژه پایلوت کشت و استقرار آن در کنار سایر گونه های بومی در مناطق بیابانی توصیه میشود.