سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه روزبهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فاطمه پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

در این تحقیق ضخامت سازند آسماری در برش مورد مطالعه ۱۲۴/۷۰ متر بوده عمدتا از سنگ آ]ک و سنگ آهک رسی تشکیل شده است مرز زیرین این سازند با سازندآهکی شهبازیان بصورت ناپیوستگی فرسایشیdisconformity و مرز بالایی آن با سازند گچساران بصورت هم شیب و تدریجی است براساس مطالعاتصورت گرفته ۳۹ جنس و ۱۷ گونه فرامینیفرای بنتیک ۳ جنس و ۲ گونه فرامینیفرای پلاژیک و دو زون زیستی تجمعی Assemblage zone برای آن در نظر گرفته شد که عبارتند از : – Miogypsina -Miogypsinoides Archaias Ass.zone – Meandropsina iranica- Borelis melo curdica- Elphidium Ass.zone براین اساس سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه آکی تنین تابوریگالین بوده و زونهای زیستی معرفی شده با قسمت آسماری میانی تا بالایی که توسط توماس Thomas, 1948 1949تعریف شده است مترادف می باشد.