سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جان نثاری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فرانک ملچر – انستیتو فدرال علوم زمین و منابع طبیعی آلمان

چکیده:

درطی یک مطالعات مقدماتی و با استفاده از روش های شیمیایی و کانی شناسی پتانسیل عناصر گروه پلاتین درتعداد ۵۲ نمونه کرومیتی ازچهارمنطقه معدنی جنوب ایران نیریز آبدشت سیخوران و فاریاب مورد مطالعه قرارگرفتند درهرچهارمنطقه معدنیذخایر کرومیت ازنوع غنی از کروم (Cr# = 60-80 و بعضا غنی از منیزیم یا آهن بوده درصورتی که درتمامی آنها اولیوین ها غنی از منیزیم (Mg# = 90-98 می باشند غلظت مجموع عناصر گروه پلاتین ۶عنصر گستره ای بین ۵۷-۵۱۸۳ ppb با میانگین ۴۵۶ppb را شامل می شود درتمامی چهارمنطقه غنی شدگی عناصرگروه IPGE بیشتر ازعناصرگروه PPGE بوده اما درکرومیت های غنی از سولفور معدن سیخوران این وضعیت وارونه است به گونه ای که غنی از پلاتین و پالادیم می باشد درافیولیت نیریز عدسی کوچکی ازکرومیت تودها ی با Cr# = 65-70 ; Mg# = 45-60 حاوی تا ۲PPM مجموع عناصر گروه پلاتین با نسبت Ptn/Irn = 0.5 بوده است از دیدگاه کانی شناختی کانیهای سری محلول جامد Laurite-Erlichmanite [RuS2-OsS2] عمومی ترین کانیهای گروه پلاتین درتمامی توده ها بودهاست کمپلکس سولفیدهای فلزات پایه و عناصر گروه پلاتین ازقبیل Malanite [CuPt2S4] Cuproiridsite [CuIr2S4] Cuprorhodsite [CuRh2S4] و سولفیدهای Ni-Cu-Ir-Rh درتمامی افیولیت های مورد مطالعه مشاهده شده است.