سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
ابراهیم شریفی تشتیزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
احمدرضا ایزدی – کارشناس ارشد زمین شناسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

در سالهای اخیر و به دنبال افزایش نیاز به ایجاد فضاهای زیرزمینی با ابعاد بزرگتر، اعماق بیشتر و حفر درشرایط نامناسبتر، ضرورت مطالعات زمینشناسی هر چه کاملتر آشکار شده است. در این مطالعه به بررسی زمینشناسی مسیر تونل انتقال آب سبزکوه پرداخته شده است. این تونل به طول تقریبی ۱۰۶۰۰ متر در استان چهارمحال و بختیاری، واقع گردیده است. تونل سبزکوه در کمربند زاگرس و در پهنه زاگرس مرتفع قرار دارد. بنابر مطالعه انجام شده مسیر تونل از واحدهای پالئوزوئیک، مزوزوئیک و رسوبات کواترنری تشکیل شده است. این مطالعات با استفاده از نقشه های زمین شناسی، بررسی عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ا ی و پیمایشصحرائی در مسیر تونل جهت تعیین توالی چینه شناسی و تفکیک واحدهای مختلف سنگی انجام گردیده است.