سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جواد کرمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

انگور یکی از محصولات مهم باغی کشور بخصوص استان فارس است. لذا انجام تحقیقات علمی بر روی این محصول اولویت اول تحقیقات باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس می باشد و برنامه ریزی های لازم برای تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی این محصول در دو بخش به نژادی و به زراعی صورت گرفته است. نتایج حاصل از طرح های به نژادی منتج به شناسایی و ثبت خصوصیات ۱۶۲ رقم انگور کلکسیون زرقان، تمایز ارقام این کلکسیون و تعیین ارقام مشابه از هم، گزینش یازده رقم انگور دیر شکوفا به منظور اجتناب از سرمای بهاره در مناطق مستعد این پدیده و در نهایت دستیابی به انگور زودرس امید بخش قابل جایگزینی با انگور یاقوتی و استفاده در توسعه تاکستان های دیم کشور گردیده است. در این مقاله این یافته های علمی تشریح می گردند.