سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی بصیرزاده – دانشگاه شهید چمران اهواز
مدینه فرنام –
الهام حکیمی –

چکیده:

دراین مقاله کوتاهترین مسیر در یک شبکه فازی گسسته بدست می آید دراین جا می خواهیم روشی جدید برای یافتن کوتاهترین مسیر دریک شبکه فازی ارائه دهیم که در آن اندازه هریال می تواند متناظر با یک مجموعه فازی گسسته باشد ابتدا روشی که بصیرزاده و عباسی برای رتبه بندی اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای ارائه کردند که برای مجموعه های فازی گسسته تعمیم و به این ت رتیب به هر قوس یک عدد حقیقی نسبت میدهیم و سپس با استفاده از روشهایی که برای یافتن کوتاهترین مسیر در شبکه های معمولی وجود دارد کوتاهترین مسیر در یک شبکه فازی را می یابیم در پایان با ذکر مثالی درستی این روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.